Ogłoszenie o naborze wewnętrznym do Biura rozliczeń projektów

 Dział Rozliczeń Projektów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

poszukuje z grona pracowników

osoby do zatrudnienia na zastępstwo, na stanowisku pracownika ds. księgowości

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej roczny staż pracy

Wymagania dodatkowe:

·         preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne

·         znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

·         znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

·         bardzo dobra organizacja pracy własnej

·         umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu

·         samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań 

Główne obowiązki:

 • weryfikacja dokumentacji księgowej
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów stanowiących  podstawę operacji bankowych oraz księgowych (krajowych i zagranicznych)
 • wprowadzanie i wczytywanie  do elektronicznego systemu bankowego przelewów i autowypłat
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • bieżąca analiza zapisów księgowych oraz uzgadnianie prawidłowości sald kont księgowych
 • księgowanie kosztów i przychodów projektowych
 • uzgadnianie sald księgowych prowadzonych projektów
 • rozliczanie księgowe projektów finansowanych środkami krajowymi i zagranicznymi
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań

·         Księgowanie faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz przygotowywanie zestawienia dla potrzeb VAT

·         Sprawdzanie kompletności dokumentów eksportowych i dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów pod kątem wymogów ustawy o podatku VAT, a w przypadku stwierdzenia braków, kompletowanie tych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 

·         list motywacyjny,

·         szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone  własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. / data i podpis/”.

Zainteresowane osoby proszone są o  przesłanie lub złożenie wymienionych dokumentów do Sekretariatu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin  p. 261. w kopercie z dopiskiem

Oferta na stanowisko pracownika ds. księgowości”, do dnia 27 marca 2020 r.

 

W razie pytań należy kontaktować się z Panią mgr Małgorzatą Śliwą, tel. 81 445-65-67.