mgr Ewelina Cholewińska

Rozprawa doktorska pt. „Ocena biodystrybucji nanocząstek miedzi oraz ich oddziaływania na status immunologiczny i oksydoredyukcyjny w modelu szczurzym ” wykonana pod kierunkiem prof dr hab. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Bartosz Fotschki