przewód doktorski mgr Eweliny Cholewińskiej

Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena biodystrybucji nanocząstek miedzi oraz ich oddziaływania na status immunologiczny i oksydoredyukcyjny w modelu szczurzym ” wykonany pod kierunkiem prof dr hab. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Bartosz Fotschki