Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki UP w Lublinie

Serdecznie zapraszamy
uczniów klas maturalnych wraz z wychowawcami do udziału

w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki,
która odbędzie się w 14.02.2020 r.

w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

przy ul. Głębokiej 28, na Wydziale Inżynierii Produkcji

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki