Nagrody Projakościowe JM Rektora dla najlepszych Naukowców

7 lutego 2020 r. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył Nagrody Projakościowe 65 pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Nagroda Projakościowa przyznawana jest na podstawie § 46 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w oparciu o listy rankingowe przygotowane przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 

 

Ranking uwzględnia sumaryczną punktację publikacji w czasopismach, materiałach i monografiach powyżej 70 punktów w przypadku kiedy pracownik był pierwszym lub korespondencyjnym autorem, a publikacja przypisana jest do dyscypliny, w której pracownik zadeklarował  co najmniej 50% czasu pracy.
 
Najwyższy wynik w wysokości 1040 punktów uzyskała prof. dr hab. Katarzyna Ognik za publikacje w dyscyplinie Zootechnika i Rybactwo.
 


 

Nagrodzeni w poszczególnych dyscyplinach to:

 

Rolnictwo i Ogrodnictwo: dr Izabela Natalia Jośko, dr hab. Katarzyna Dzida prof. uczelni, dr hab. Jolanta Zofia Joniec prof. uczelni, prof. dr hab. Barbara Teresa Kołodziej, dr hab. Krystyna Zofia Piotrowska-Weryszko prof. uczelni, dr hab. Justyna Bohacz, dr Jacek Waldemar Gawroński, prof. dr hab. Andrzej Dariusz Woźniak, dr Michał Paweł Nowak, dr hab. Barbara Janina Marcinek, dr hab. Mariusz Szmagara, dr Marzena Parzymies, dr Iwona Szot, dr hab. Tadeusz Wiesław Paszko prof. uczelni, dr hab. Jacek Julian Pranagal prof. uczelni, dr Kamila Bożena Rybczyńska-Tkaczyk, prof. dr hab. Halina Smal, dr hab. Danuta Franciszka Sugier prof. uczelni, dr hab. Jadwiga Irena Żebrowska.

Weterynaria: prof. dr hab. Marta Elżbieta Kankofer, dr hab. Ewa Barbara Tomaszewska prof. uczelni, dr hab. Sebastian Gnat prof. uczelni, dr Jacek Wawrzykowski, dr hab. Siemowit Muszyński prof. uczelni, dr hab. Łukasz Sebastian Jarosz prof. uczelni, dr hab. Dagmara Anna Stępień-Pyśniak prof. uczelni, dr hab. Mariola Katarzyna Bochniarz prof. uczelni, dr hab. Beata Izabela Łebkowska-Wieruszewska, dr hab. Wojciech Adam Łopuszyński prof. uczelni, dr hab. Marcin Paweł Szczepanik prof. uczelni, dr Piotr Marian Wilkołek.
 

Zootechnika i Rybactwo: prof. dr hab. Katarzyna Ognik, dr hab. Marian Flis prof. uczelni, dr hab. Iwona Beata Janczarek prof. uczelni, prof. dr hab. Anna Czech, dr hab. Bożena Kiczorowska prof. uczelni, Dr Monika Greguła-Kania, dr hab. Magdalena Krauze prof. uczelni, prof. dr hab. Małgorzata Maria Kwiecień, dr Wioletta Sawicka- Zugaj, prof. dr hab. Brygida Bożena Ślaska.

 

 

Technologia Żywności i Żywienia: dr hab. Karolina Maria Wójciak prof. uczelni, dr hab. Michał Świeca prof. uczelni, dr hab. Urszula Jolanta Złotek prof. uczelni, dr Paulina Maria Kęska, prof. dr hab. Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki, dr hab. Anna Maria Jakubczyk prof. uczelni, dr hab. Radosław Jan Kowalski prof. uczelni, dr hab. Moniak Renata Karaś, dr Artur Mazurek, dr hab. Joanna Stadnik.

 

Inżynieria mechaniczna: prof. dr hab. Andrzej Jerzy Marczuk, dr hab. Anna Stankiewicz prof. uczelni, prof. dr hab. Dariusz Dziki, dr hab. Zbigniew Kobus prof. uczelni, dr hab. Renata Różyło.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, dr hab. Tomasz Józef Oniszczuk prof. uczelni, dr hab. Przemysław Leń prof. uczelni, dr hab. Grzegorz Maj prof. uczelni.

Nauki biologiczne: dr hab. Adam Mirosław Bownik prof. uczelni, dr hab. Arkadiusz Paweł Matwijczuk prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Kubik- Komar, dr hab. Edyta Buczyńska prof. uczelni.

 

Ekonomia i Finanse: dr hab. Anna Halina Nowak prof. uczelni.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA