Mistrzowie Dydaktyki: Rekrutacja studentów!

Zapraszamy studentów I i II stopnia studiów do udziału w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.
O udział w indywidualnym wsparciu mogą ubiegać się studenci wybitnie uzdolnieni lub wymagający dodatkowego wsparcia.

Zajęcia prowadzone będą w semestrze letnim przez następujących nauczycieli akademickich/ tutorów:
1.Dr hab. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni
2.Dr Wojciech Radzki
3.Dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev
4.Dr inż. Katarzyna Skrzypczak
5.Dr Kamila Rachwał
6.Mgr inż.Klaudia Gustaw
7.Dr Monika Sachadyn-Król
8.Dr hab. Monika Budzyńska, profesor uczelni
9.Dr Anna Stępniowska
10.Dr Krzysztof Tutaj
11.Dr  hab. Izabela Kot
12.Dr Justyna Libera
13.Dr Anna Stój
14.Dr inż. Bożena Sosnowska
15.Dr Beata Horecka
16.Dr inż. Weronika Maślanko
17.Dr Beata Ferencz
18.Dr hab. Ewa Zalewska, profesor uczelni
19.Dr inż. Elwira Komoń-Janczara
20.Dr hab. Justyna Batkowska, profesor uczelni
21.Dr Aneta Jarosz-Angowska

Wymagania formalne:
– status studenta,
– średnia ocen z semestru letniego 2018/2019 (jeśli dotyczy),
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu znajdują się szczegółowe kryteria rekrutacyjne przy każdym nauczycielu akademickim
–– Szczegółowe kryteria rekrutacyjne
(POBIERZ).

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od dn. 07.02.2020 do dn. 20.02.2020 r.

Wymagane dokumenty:
• Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ).
• Zaświadczenie o średniej ocen z semestru letniego studiów 2018/2019.
• Uzasadnienie chęci uczestnictwa w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu (POBIERZ).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W CENTRUM NAUKI – p. 473, III piętro, do dn. 20.02.2020 r.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:

Katarzyna Ruczkowska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.