„Próbna Matura z Chemii u Przyrodników”

Kolejna edycja „Próbnej Matury z Chemii u Przyrodników” odbędzie się 28 marca 2020 r
 
Pracownicy Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowali dla maturzystów arkusz egzaminacyjny. W tym roku uczniowie zmierzą się z ok. 40-45 zadaniami o łącznej liczbie punktów 60. Egzamin będzie prowadzony w analogiczny sposób jak zewnętrzny egzamin maturalny z chemii.
 
Celem próbnej matury jest rozbudzanie zainteresowania uczniów chemią, pogłębianie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie umiejętności poznawczych oraz motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności. Jest to również doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości przed właściwym egzaminem maturalnym. 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 marca 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:
http://www.formularz.up.lublin.pl/probna-matura/