Wyjazdy mobilnościowe wobec Brexitu

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie wyjazdów z Programu Erasmus+ do Wielkiej Brytanii, chcemy przekazać Państwu oficjalny komunikat Polskiej Narodowej Agencji dotyczący umów bilateralnych i wyjazdów do Wielkiej Brytanii w przypadku okresu przejściowego dla Brexitu:

 

Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+

Informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne).

Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020.

Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

 

 

Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do rekrutacji na wyjazd dla Studentów oraz Pracowników.

 

 

Nabory są otwarte do 31 marca 2020 roku:

Informacje o rekrutacji na studia

Informacje o rekrutacji na praktyki

Informacje o rekrutacji pracowników