Nabór na wyjazdy pracowników STA/STT w ramach programu Erasmus+ do krajów programu w sem. letnim 2019-20

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwa nabór na wyjazdy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe "Mobilność Edukacyjna" na semestr leni 2019-20.

Nabór prowadzony będzie do 31 marca 2020 r.

Od kwietnia 2020 r. w przypadku wciąż dostępnych środków finansowych kwalifikacja będzie prowadzona w sposób ciągły (według kolejności zgłoszeń), do wyczerpania miejsc.

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy: 

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (STA) w uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni. Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych,
  2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.) Pracownik powinien odbyć minimum 16 godzin szkolenia w instytucji zagranicznej.

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz  program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Przy czym należy pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy nie jest konieczne. 

Wykaz Uczelni partnerskich znajduje się na stronie internetowej https://www.up.lublin.pl/5885/

WAŻNE! Finansowanie wsparcia indywidualnego ze środków programu Erasmus+ możliwe jest na okres 7 dni (5 dni roboczych pobytu + 2 dni na podróż)

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzyma dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

  1. wsparcie indywidualne (7 dni = 5 dni roboczych pobytu + 2 dni na podróż) kwota uzależniona od grupy, w której znajduje się kraj wyjazdu,
  2. kwota ryczałtowa na koszty podróży (liczona wg kalkulatora odległości)    https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ to:

 

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 180 EUR/dzień/uczestnik

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 160 EUR/dzień/uczestnik

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 140 EUR/dzień/uczestnik

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pracowników UP w Lublinie (zasady kwalifikacji, realizacji, finansowania wyjazdów, wzory dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych) znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Akademickiej w zakładce Erasmus+ kraje programu – Pracownik                   https://www.up.lublin.pl/5859/

Wyjazdami pracowników z programu Erasmus+ zajmuje się Biuro Wymiany Akademickiej, mgr inż. Anna Dębska (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, p. 309, tel. 81 445 65 80)

Zapraszamy!