Nagroda “Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020” w kategorii Rising Star dla Wiktorii Herun z Urzędu Miasta Lublin

W dniach 26-28 stycznia br. w Łodzi odbyła się „Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Podczas uroczystej Gali zostały wręczone Nagrody Środowiskowe – Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

 

Od trzech lat nagroda przyznawana jest osobom wybitnie zasłużonym w badaniach nad internacjonalizacją, w zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, w kształceniu obcokrajowców i działaniach w dyplomacji akademickiej.

Miło nam poinformować, że Laureatką Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020" w kategorii Rising Star została Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin, która od 2012 r. promuje Lublin jako miasto akademickie na arenie międzynarodowej (nie tylko w krajach Europy Wschodniej i Azji, ale także w Portugalii, Szwecji czy USA). W tym zakresie oprócz prowadzenia portalu http://www.study.lublin.eu (gdzie też tłumaczy teksty na języki angielski, rosyjski i ukraiński) udziela wywiadów, organizuje wyjazdy zagraniczne na Targi Edukacyjne dla przedstawicieli lubelskich uczelni, spotkania w ambasadach i konsulatach, w szkołach i na uczelniach zagranicznych, a także organizuje prezentację i zwiedzanie miasta oraz kampusów lubelskich uczelni (w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) dla kandydatów na studia.

 

Pełniąc funkcję kierownika Referatu Umiędzynarodowienia w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin m.in. koordynuje program „Study in Lublin”, prowadzi portal informacyjny dla cudzoziemców oraz profile programu w mediach społecznościowych w czterech językach.

W rankingu „Perspektyw 2018/2019” pod względem umiędzynarodowienia Lublin znalazł się na trzecim miejscu w kraju. Studiuje tutaj i rozwija swoje pasje ok. 65000 studentów, w tym ponad 7000 studentów z zagranicy.

Gratulujemy i cieszymy się z owocnej współpracy Urzędu Miasta ze środowiskiem akademickim Lublina.