Naukowcy UP w Lublinie w gronie Członków Komitetów Naukowych PAN

Miło nam poinformować, że w dniach 16-20 grudnia 2019 r. odbyły się wybory Członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023.

 

W gronie naukowców, którzy weszli w skład poszczególnych Komitetów znalazło się aż 16 pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obecność tak dużej grupy naukowców z naszej Uczelni świadczy o uznaniu jakim cieszą się w ogólnopolskim środowisku naukowym.

 

  • Komitet Nauk Agronomicznych PAN

prof. dr hab. inż. Bohdan Dobrzański – Instytut Produkcji Ogrodniczej UP w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego

  • Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

prof. dr hab. Barbara Maria Baraniak – Katedra Biochemii i Chemii Żywności

prof. dr hab. Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki – Katedra Biochemii i Chemii Żywności

prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw – Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko – Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik – Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie jest, wspólnie z Wydziałem Technologii Żywności UR w Krakowie, najliczniej reprezentowanym Wydziałem w Polsce.

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

 

prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. Marta Kankofer – Katedra Biochemii

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk – Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel – Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk – Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych

  • Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

prof. dr hab. Eugeniusz Grela – Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

  • Komitet Inżynierii Produkcji PAN

dr hab. inż. Sławomir Kocira – Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz – Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

prof. dr hab. inż. Andrzej Jerzy Marczuk – Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

  • Komitet Inżynierii Środowiska PAN

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Zakład Inżynierii Ekologicznej

Komitety Polskiej Akademii Nauk grupują członków poszczególnych dyscyplin naukowych. Głównym zadaniem komitetów jest integrowanie ośrodków i środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań oraz wspieranie rozwoju nauki. Stanowią one organy doradcze oraz opiniotwórcze przy tworzeniu aktów normatywnych dotyczących nauki, jej zastosowań oraz kształcenia.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Komitetach Naukowych PAN.

Link do strony z wynikami wyborów: [ WYNIKI ]