Zmarł Ryszard Stroński

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 22 stycznia 2020 r.
zmarł, przeżywszy 83 lata

 
ś. p.
mgr Ryszard Stroński

Emerytowany Pracownik 
Wydziału  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Pracownik Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej w latach 1962-2001

założyciel i wieloletni Komandor Sekcji Żeglarskiej „AZS – ANTARES”
 

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 14:00   
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

 

Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
Pracownicy Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie