Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z kolejnym projektem w ramach Programu NCBiR

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę ze spółką Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pt. „Uzyskanie odmiany buraka cukrowego o spiramidyzowanych genach odporności na rizomanię (Rz1/Rz2), mątwika burakowego i chwościka buraka w oparciu o prowadzenie selekcji metodami biotechnologicznymi” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. „Szybka ścieżka”.

Zadanie badawcze pt. „Opracowanie markerów molekularnych powiązanych z odpornością buraka cukrowego (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) na nicienia – mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) przydatnych do rutynowej aplikacji w selekcji wspieranej markerami (MAS) w procesie hodowli nowych odmian tego gatunku” realizowane jest w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Całkowita wartość zadania realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wynosi 1 166 040 PLN, a realizację przewidziano do końca 2021 roku.