Szkolenia Fundacji Fuga Mundi – zaproszenie

Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt "Absolwent" — skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych do 5 lat po ukończeniu uczelni wyższej oraz do studentów ostatnich 2 semestrów nauki. Oferta dedykowana jest do osób niepracujących, poszukujących zatrudnienia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Oferujemy szkolenia zawodowe (najbliższe szkolenie o tematyce „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami analizy danych”), płatne staże oraz pośrednictwo pracy.

 

Osoby zainteresowane prosi się o kontakt z Biurem Projektu:

ul. Krochmalna 13/1
20-401 Lublin
tel. 81 534 82 90


www.praca.ffm.pl