Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego.

 

21 października br. z rąk Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego, dyplomy doktora habilitowanego otrzymały następujące osoby:
z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
dr hab. Brigida Ślaska
z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
dr hab. Robert Gruszecki
dr hab. Andrzej Adam Sałata
dr hab. Paweł Szot
z Wydziału Inżynierii Produkcji
dr hab. Dariusz Góral
dr hab. Mariusz Szymanek
dr hab. Beata Ślaska-Grzywna
z Wydziału Nauk o Żywności I Biotechnologii
dr hab. Paweł Glibowski
z Wydziału Nauk Rolniczych
dr hab. Jolanta Molas