Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa JE Abp. Stanisławowi Budzikowi

Dnia 23 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa UP w Lublinie JE Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi.

 
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na wniosek Rektora nadał najwyższe akademickie wyróżnienie ks. prof. dr. hab.  Stanisławowi Budzikowi w uznaniu wielkich zasług, a w szczególności za wybitne dokonania naukowe o renomie europejskiej, doskonałą organizację życia religijnego na Lubelszczyźnie i w Polsce, zaangażowanie w kontynuowanie dialogu kościoła z przedstawicielami świata kultury, niesienie pasterskiej posługi w duchu i prawdzie wobec środowiska akademickiego oraz jako osobie godnej głębokiego szacunku i wielkiego poważania.
 
W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji centralnej i władz samorządowych, Rektorzy i Prorektorzy lubelskich Uczelni, przedstawiciele kościołów katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele instytucji naukowych, katolickich, branżowych, a także społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
 
Uroczystości będzie przewodniczył J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, a laudację wygłosi Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.