XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Szanowni Państwo,

 

W dniach 21-22 marca 2020 r. w Lublinie odbędzie się XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Rejestracja na wydarzenie jest otwarta.

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy, inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Wydarzenie to może pochwalić się kilkunastoletnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, jak i realizacji pozostałych aktywności.

 

Podczas Wydarzenia zostaną zaprezentowane interdyscyplinarne wyniki badań z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz sztuki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: konferencja-tygiel.pl

 

 

Fot. Fundacja TYGIEL