Prof. dr hab. Wanda Kociuba kierownikiem zadania w projekcie AGENT – Activated GEnebank NeTwork w ramach programu HORYZONT 2020

Szanowni Państwo,

 

Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będzie realizowany projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej przyznany w ramach programu HORYZONT 2020. Projekt jest realizowany we współpracy z naukowcami z wielu krajów Europy. Kierownikiem jednego z zadań została prof. dr hab. Wanda Kociuba z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.

Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów genowych (GenRes) jęczmienia i pszenicy twardej w Europie z wykorzystaniem europejskich sieci banków genów dla skutecznej ochrony agrobioróżnorodności oraz jej wykorzystania i dostępności. Wyniki badań posłużą do opracowania nowego systemu informacji o wartości genotypowej i fenotypowej obiektów przydatnych dla hodowli i badań naukowych.

W ramach projektu zostaną opracowane dane dotyczące charakterystyki i oceny genotypów pszenicy twardej w oparciu o bieżące i wieloletnie wyniki badań kolekcyjnych prowadzonych w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Kociuby wraz z zespołem: dr Anetą Kramek, dr inż. Jackiem Gawrońskim.
Pani prof. dr hab. Wandzie Kociubie wraz zespołem składam serdeczne gratulacje i podziękowania za podjęty trud opracowania wniosku do projektu. Sukces pracowników Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin jest tym większy, iż jest to pierwszy projekt przyznany dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z programu HORYZONT 2020. 


Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii