Podpisanie porozumienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie

30 grudnia 2019 r. po okresie konsultacji i uzgodnień, zostało podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.

 

 

Dokument podpisali dyrektor lubelskiej dyrekcji LP, dr inż. Marek Kamola oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Za koordynację wszelkich przedsięwzięć realizowanych przez zainteresowane strony w ramach umowy będą odpowiedzialni zastępca dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski i dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

 

 

Porozumienie rozpoczyna nowy etap w historii współpracy obu instytucji i przede wszystkim przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia na kierunku leśnictwo i zdynamizowania prac naukowo-badawczych z zakresu szeroko pojętego leśnictwa przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Porozumienie zakłada m.in. wzajemny udział w pracach i projektach organizacyjno-szkoleniowych, udostępnianie lasów i infrastruktury znajdującej się w zarządzie nadleśnictw RDLP w Lublinie w celu realizacji zajęć terenowych i prowadzenia prac badawczych czy też pomoc w organizacji praktyk studenckich na kierunku leśnictwo.

 

 

Fot. P. Kurzyna / Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie