Spotkanie Noworoczne Społeczności Akademickiej

8 stycznia 2020 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się Spotkanie Noworoczne Społeczności Akademickiej, którego gospodarzem był JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 

 

JM Rektor przywitał zgromadzonych gości składając życzenia spełnienia zamierzonych planów i wszelkiej pomyślności. Zwracając się do pracowników emerytowanych niezależnie od zajmowanego stanowiska, podziękował za lata pracy dla Uniwersytetu, zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni.
 
Następnie JM Rektor wygłosił przemówienie prezentując w nim przedsięwzięcia minionego roku oraz, z racji dobiegającego końca kadencji, osiągnięcia z całego tego okresu.
 
 
Na uwagę zasługują poprawa stanu finansowego Uczelni, skuteczne zmniejszenie niedoboru godzin dydaktycznych, dostosowanie struktury organizacyjnej Uniwersytetu do wprowadzonych w zeszłym roku zmian prawnych, modernizacja należących do Uczelni budynków oraz takie zarządzanie Uczelnią, które pozwala na stabilny i pozytywny rozwój działalności dydaktycznej.
 
Kolejnym punktem Spotkania Noworocznego było zaprezentowanie filmowej kroniki Uniwersytetu przedstawiającej uczelniane wydarzenia z 2019 r.
 

 
Uroczystość uświetnił koncert noworoczny zespołu wokalno-instrumentalnego pod dyrekcją Marka Stefankiewicza.
Spotkanie zakończono toastem noworocznym wzniesionym we foyer, gdzie członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie składali sobie życzenia przy akompaniamencie Zespołu Pieśni i Tańca UP w Lublinie "Jawor".
 
Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA