Bazy CAB Abstracts i Food Science Source na platformie EBSCOhost

 

 

Informujemy, że w zasobach elektronicznych biblioteki do platformy EBSCOhost zostały dodane bazy CAB Abstracts oraz Food Science Source.

Korzystanie z baz jest możliwe z urządzeń znajdujących się w sieci uczelnianej lub zdalnie za pośrednictwem systemu HAN.

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI).
Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska.

Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

Food Science Source to wszechstronna baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach podmiotów branży żywnościowej i studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. Szeroki zakres zawartych materiałów zapewnia użytkownikom dostęp do użytecznej i niezbędnej wiedzy odnośnie każdego aspektu tej branży, w tym nauk o żywności, usług żywieniowych, przetwarzania, pakowania, transportu żywności itp.

W bazie danych można znaleźć tysiące rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 1000 publikacji różnego typu np.: czasopisma, monografie i publikacje branżowe.

Zachęcamy do korzystania.