Wyniki wyborów Społecznego Inspektora Pracy przy UP w Lublinie

 

                                                            

 KOMISJA UCZELNIANA                               ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

 UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO                   PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU

W LUBLINIE                                                    PRZYRODNICZEGO W  LUBLINIE

 

 

 

KOMUNIKAT

Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza do wyboru Społecznego Inspektora Pracy przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, uprzejmie informuje, że w wyniku wyborów Społecznym Inspektorem Pracy, na kadencję 2020-2023 został dr inż. Marek Ścibisz.