Podziękowania za uczestnictwo w tegorocznym Lubelskim Festiwalu Nauki

Podziękowania

23 września o godzinie 18.00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie zakończył się uroczystą Galą VIII Lubelski Festiwal Nauki. Był on, pod względem liczby zgłoszonych prezentacji, rekordowym. Wszyscy zaangażowani w tę formę popularyzacji osiągnięć naukowych, wykazali ogromną determinację, zapał i potrafili nawet zrezygnować z wakacyjnego wypoczynku, aby pochwalić się przed odwiedzającymi tym, co stanowi serce ich pracy i zainteresowań pozazawodowych.

Liczne dobre słowa, entuzjastycznie wyrażane podczas pokazów, były nie tylko nagrodą za trud, ale i zachętą do podobnych aktywności na przyszłość.

Festiwale nauki będą w Lublinie i województwie kontynuowane. Przyszłoroczną edycję koordynować będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski, który na zakończenie uroczystości przejął od Uniwersytetu Przyrodniczego Statuetkę Festiwalową.

Dziękujemy naszym koordynatorom, autorom prezentacji za przygotowanie i zrealizowanie pokazów, pracownikom administracyjnym i służbom technicznym, a także gościom, którzy licznie nas odwiedzali podczas festiwalowych dni.

Osobne podziękowanie kierujemy do Sponsorów, którzy wspierali finansowo nasze przedsięwzięcia.

Wszystkich zapraszamy za rok, jak zwykle we wrześniu,
Komitet Organizacyjny i Naukowy VIII LFN