NCN – planowany harmonogram konkursów w 2020 roku

Centrum Nauki przypomina planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020.
Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów są sukcesywnie umieszczane na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Rodzaj konkursu

2020

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)

CEUS-UNISONO

nabór ciągły od lutego, zgodnie z wymogami agencji wiodącej

pierwsze wyniki: druga połowa 2020 r.

OPUS 19

PRELUDIUM 19

POLS*

16 marca 2020

16 czerwca 2020

grudzień 2020 r.

SONATA BIS 10

MAESTRO 12

DAINA 2

15 czerwca 2020

15 września 2020

marzec 2021 r.

maj 2021 r. (DAINA 2)

OPUS 20 + LAP

PRELUDIUM BIS 2

SONATA 16

BEETHOVEN CLASSIC 4

15 września 2020

15 grudnia 2020

czerwiec 2021 r. 

LAP – w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie z innych krajów

październik 2021 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 4)

SONATINA 5

SHENG 2

15 grudnia 2020

15 marca 2021 r.

wrzesień 2021 r. (SONATINA 5)

październik 2021 r. (SHENG 2)

DIOSCURI 4

grudzień 2020

marzec 2021 r.

październik 2021 r.

MINIATURA 4*

nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020 r.