Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne dla doktorantów rozpoczynają się 1. października zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 i rozkładem zajęć zamieszczonym na stronie Szkoły Doktorskiej https://up.lublin.pl/szkola-doktorska/ksztalcenie/
Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym.
Dzień 4. października z uwagi na planowaną uroczystość Inauguracji jest wolnym od zajęć dydaktycznych dla doktorantów I roku kształcenia.