Spotkanie wigilijne Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

19 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, Duszpasterz Akademicki ksiądz Mariusz Nakonieczny, Dziekani Wydziałów: Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Joanna Barłowska, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Iwona Puzio, Biologii Środowiskowej prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Agrobioinżynierii prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Rzecznik Prasowy UP Iwona Pachcińska oraz specjalista ds. osób niepełnosprawnych Magdalena Łukasik.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania Ewangelii przez studenta Bartłomieja Szymczyka, Wiceprzewodniczący ds. Prawnych i Administracji RUSS a następnie modlitwy którą poprowadził  ksiądza Mariusz Nakonieczny. JM Rektor złożył życzenia i podziękował Samorządowi Studenckiemu i przedstawicielom studentów za aktywną pracę w minionym roku.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

W imieniu RUSS życzenia złożył Przewodniczący Jakub Kalinowski a  Bartłomiej Szymczak, zaprezentował prezentację dotyczącą działalność Rady Studenckiej w roku 2019 r. Spotkanie przebiegało w miłej światecznej atmosferze przy wspólnym śpiewie kolęd.

 

Fot. Michał Arciszewski