Mianowanie na stanowiska Profesorów Uczelni i wyróżnienia dla Pracowników Naukowych

Miło nam poinformować, że 19 grudnia 2019 r. na posiedzeniu Senatu JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył pisma potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni pracownikom naukowym, w gronie tym znajdują się :

 

 

dr hab. Marta Bik-Małodzińska, Wydział Agrobioinżynierii

dr hab. Monika Skowrońska, Wydział Agrobioinżynierii

dr hab. Armand Kasztelan, Wydział Agrobioinżynierii

dr hab. Anna Nowak, Wydział Agrobioinżynierii

dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Marcin Szczepanik z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Piotr Listos, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Anna Śmiech, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr hab. Wioletta Samolińska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

dr hab. inż. Grzegorz Maj, Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Andrzej Mazur, Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Wydział Inżynierii Produkcji

dr hab. Marta Arczewska, Wydział Biologii Środowiskowej

 

GALERIA ZDJĘĆ ] 

 

Równie miłym wydarzeniem było wręczenie przez JM Rektora listów gratulacyjnych potwierdzających przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodych Naukowców. Nagrodzeni naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to:

 

dr hab. Urszula Złotek, Katedra Biochemii i Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

dr hab. Piotr Domaradzki, Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności w Instytucie Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,  

dr hab. Sebastian Gnat, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

 

 

Stypendia Młodych Naukowców zostały przyznane za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych na wysokim poziomie i imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Biorąc pod uwagę ilość przyznanych stypendiów Uczelnia znalazła się na trzeciej pozycji w kraju wśród uczelni przyrodniczych i jest uczelnią z największą liczbą stypendystów w tej kategorii w województwie Lubelskim.

 

[GALERIA ZDJĘĆ]

 

Serdecznie Państwu gratulujemy sukcesów naukowych!

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA