Choinka Dobroczyńców dla dzieci uchodźców

 „Potrzebujemy Obcych nie mniej, niż oni potrzebują nas.
Bo tylko konfrontując się z Obcym, możemy tak naprawdę, do końca, bez zniekształceń i złudzeń zobaczyć samych siebie. Kim jesteśmy. Jacy chcemy być.”
fragment z książki polskich pisarzy z myślą o uchodźcach pt.”Nieobcy”, Katarzyna Bonda, Ignacy Karpowicz, Hanna Krall, Olga Tokarczuk, Paweł Smoleński i Małgorzata Szejnert (niektórzy spośród 21 autorów, którzy przekazali swoje teksty do książki)

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wziął udział w akcji świątecznej „Choinka Dobroczyńców” ofiarującej pomoc dzieciom uchodźców. Na Lubelszczyźnie mieszczą się cztery ośrodki dla cudzoziemców. W tym roku pomoc z akcji charytatywnej trafi do dzieci mieszkających w dwóch z nich, w Bezwoli i Kolonii Horbów.

Centrum Wolontariatu w Lublinie stara się stworzyć dzieciom uchodźców przestrzeń do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki darowiznom organizuje warsztaty, zajęcia świetlicowe i wycieczki, prowadzi nabory wolontariuszy, którzy udzielają dzieciom korepetycji z języka polskiego i innych przedmiotów.
 

Wojna i konflikty zbrojne to okrutne wydarzenia. W swojej misji jako uczelnia przyrodnicza jesteśmy blisko wszystkiego, co związane jest ze środowiskiem i życiem człowieka oraz działaniem tak, aby je polepszyć. Nie możemy pozwolić sobie na bierność wobec horroru, który jest codziennością setek tysięcy ludzi w tym dzieci. Ważnym jest, żebyśmy my — żyjący w sytuacji pokoju — podali rękę tym, którzy obecnie cierpią, a zwłaszcza najbardziej niewinnym: dzieciom uchodźców. To zwyczajnie ludzki obowiązek.

Wojna i konflikty zbrojne to okrutne wydarzenia. W swojej misji jako uczelnia przyrodnicza jesteśmy blisko wszystkiego, co związane jest ze środowiskiem i życiem człowieka oraz działaniem tak, aby je polepszyć. Nie możemy pozwolić sobie na bierność wobec horroru, który jest codziennością setek tysięcy ludzi w tym dzieci. Ważnym jest, żebyśmy my — żyjący w sytuacji pokoju — podali rękę tym, którzy obecnie cierpią, a zwłaszcza najbardziej niewinnym: dzieciom uchodźców. To zwyczajnie ludzki obowiązek” – Iwona Pachcińska, Rzecznik prasowy UP w Lublinie, Gazeta Wyborcza 20.12.2019 r.

materiały prasowe: “Gazeta Wyborcza Lublin” 6 grudnia, 20 grudnia 2019 r.