Warsztaty na Wydziale Inżynierii Produkcji z ergonomii i liofilizacji

19 grudnia 2019 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyły się warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. 
 
Szkoła kształci uczniów w klasach o trzech profilach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik informatyk. Była to już druga, w tym roku akademickim, wizyta tej szkoły w murach naszej Uczelni.
Warsztaty poprowadzili:
dr inż. Anna Pecyna z Zakładu Ergonomii – warsztary z ergonomii
dr inż. Marek Domin z Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego – warsztaty z liofilizacji
 
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, sprawdzili swój refleks, próbowali liofilizowanych warzyw i owoców, zapoznali się z ofertą studiów. Prezentację o kierunkach studiów i o Uczelni przedstawił dr inż. Paweł Michalski z Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Zdjęcia: Paweł Michalski, Marek Domin