27 grudnia – dniem wolnym od pracy

 

R-0137-266 /2019

KOMUNIKAT

 

Ogłaszam, że dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

REKTOR

PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK