Wymiana międzynarodowa w ramach bilateralnej umowy z uniwersytetem Zhejiang Agriculture and Forestry University

W trakcie semestru zimowego 2019/2020 w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Agrobioinżynierii uczestniczyły trzy studentki z Chińskiej Republiki Ludowej: Meng Qing Rui, Xu Qian Qian, Gao Qin Yi. Studentki z ChRL spędziły w Lublinie trzy miesiące w ramach wymiany międzynarodowej realizowanej na podstawie umowy bilateralnej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Uniwersytetem w Chinach – Zhejiang Agriculture and Forestry University.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Zajęcia ze studentkami z ChRL zrealizowane zostały w języku angielskim w wymiarze godzin przewidzianych w ramach kierunku Ekonomia specjalność Handel (studia niestacjonarne) – w formie wykładów, ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych. Przeprowadzone moduły zaplanowane i przygotowane zostały przez pracowników Katedry Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedry Zarządzania i Marketingu i obejmowały: International Trade – Handel międzynarodowy prowadzony przez dr Anetę Jarosz-Angowską; Economics of Sustainable Development – Ekonomia zrównoważonego rozwoju pod kierunkiem dr hab. Armanda Kasztelana, prof. uczelni przy współpracy dr inż. Dariusza Paszko i mgr inż. Wioletty Piwowarskiej; Public Finance and Financial Markets – Finanse publiczne i rynki finansowe pod kierunkiem dr Elżbiety Kołodziej przy współudziale dr inż. Renaty Kubik i mgr inż. Anety Zakrzewskiej oraz Basics of Marketing – Podstawy marketingu, za który odpowiadał dr inż. Sebastian Białoskurski przy współpracy dr inż. Łukasza Kopińskiego.

 

Opiekę nad studentkami sprawowała dr Aneta Jarosz-Angowska. W ramach swoich obowiązków zajmowała się przygotowaniem indywidualnego planu zajęć, organizacją i koordynacją współpracy między wykładowcami i studentkami, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyjazdów studyjnych oraz  pomocą w przygotowaniu dokumentacji w Biurze Wymiany Akademickiej. W ramach zajęć studentki odbyły dwa wyjazdy studyjne do Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek w Radzyniu Podlaskim oraz Pijalni Czekolady E. Wedel w Kazimierzu Dolnym. W trakcie wyjazdów studyjnych studentki z Chin poznawały polskie produkty lokalne – takie jak np. wody lecznicze „Barbara” i „Miłość” ze źródeł uzdrowiska Nałęczów, koguciki z ciasta w Kazimierzu Dolnym czy krówki. Dowiedziały się również od Pana Prezesa ds. Finansowych Spomleku – Pawła Gacy, że polskie produkty regionalne takie jak np. sery Radamer czy Serenada obecne są już od pół roku na rynku chińskim i można je nabyć w popularnej w Chinach francuskiej sieci Carrefour oraz w sieci Taobao.com. Chinki miały okazję skosztowania produktów polskich w wizytowanych zakładach Spomlek oraz Pijalni Czekolady E. Wedel, co było dla nich nowym doświadczeniem ze względu na różnice w smakach i w diecie europejskiej i azjatyckiej.