Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty w ramach działania 1.1.1 Szybka Ścieżka „Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska”

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty mogą obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie do 14 stycznia 2020 r.

 
Do konkursu może przystąpić konsorcjum, w którego skład wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem może być wyłącznie przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 3 podmiotów.


Wartość projektu:
od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Poziom dofinansowania jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie NCBRwww.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112019-szybka-sciezka-innowacyjne-nawozy-przyjazne-dla-srodowiska/