Spotkanie w ramach “Panelu z pracodawcami”

 

W dniu 13.12.2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawców ze studentami II oraz III roku kierunku Ekonomia prowadzonego na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach "Panelu z pracodawcami". Spotkanie panelowe stanowiło część projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Koordynatorem spotkania „Panel z Pracodawcami” dla kierunku Ekonomia była dr Agnieszka Komor z Katedry Zarządzania i Marketingu.
 

 
Głównym założeniem Panelu było przybliżenie studentom obecnej sytuacji na rynku pracy (w tym rynku europejskim), a także zapoznanie ich ze specyficznymi wymogami rekrutacyjnymi, profilem kandydata szczególnie poszukiwanym przez pracodawcę oraz specyfiką pracy na określonych stanowiskach. Ponadto celem spotkania było zaprezentowanie studentom aktualnych ofert praktyk, staży i pracy, co przyczyni się do zwiększenia możliwości świadomego wyboru właściwej ścieżki kariery.
 

 
 W spotkaniu panelowym uczestniczyli: dr Artur Krukowski Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Lublinie, Grzegorz Pawłowski Dyrektor 11 Oddziału PKO BP S.A. w Lublinie, Monika Sujak reprezentujaca PKO BP S.A. w Lublinie oraz Dorota Marniak z Camp Leaders Poland.