Projekt “Mistrzowie Dydaktyki”

W dniach 1-7 grudnia 2019 roku 10 nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu odbyło wizytę studyjną na Uniwersytecie w Gandawie (Ghent University, Faculty of Psychology and Educational Sciences) w Belgii, jako uczestnicy Projektu „Masters of Didactics” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

 

 

Podczas tego wyjazdu, wraz z 15 innymi nauczycielami akademickimi z różnych polskich ośrodków, uczestniczyli oni w szkoleniu z innowacyjnych metod przygotowywania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć dydaktycznych, w tym metod aktywizujących studentów oraz tutoringu akademickiego. Projekt ten pozwala na rozwijanie kompetencji dydaktycznych na najlepszych uczelniach europejskich, które znajdują się w pierwszej setce listy szanghajskiej.

 

 

W projekcie wzięli udział następujący przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

dr hab. Ewa Zalewska, prof. uczelni, dr hab. Izabela Kot – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
dr hab. Monika Budzyńska, prof. uczelni, dr Krzysztof Tutaj, dr Anna Stępniowska – Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,
dr Monika Sachadyn-Król, dr Justyna Libera, dr Elwira Komoń-Janczara, dr Kamila Rachwał oraz mgr Klaudia Gustaw – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii.