Zaproszenie do składania publikacji w czasopismach Molecules oraz Plants (MDPI)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania oryginalnych prac badawczych oraz publikacji przeglądowych do tematycznych wydań czasopism Molecules (IF 3,06) oraz Plants (IF 2,63).
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w linkach do stron czasopism:
 

 

      

W imieniu redaktorów,
dr. hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni
Special Issue Editor

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Wydział Biologii Środowiskowej