Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii