Warsztaty szkoleniowe pt. “Wytwarzanie produktów mlecznych na poziomie gospodarstwa”

 

W dniach 27-28.11.2019 r. w Majątku Rutka w Puchaczowie odbyły się warsztaty wdrożeniowe pt. „Wytwarzanie produktów mlecznych na poziomie gospodarstwa”, organizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych oraz Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu Biostrateg II „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. W spotkaniu wzięli udział hodowcy bydła ras lokalnych, jak również pracownicy UP w Lublinie i przedstawiciele innych jednostek naukowych (IZ Balice, UR Kraków). Celem warsztatów było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, zasad i wymagań przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów mlecznych w warunkach małego przetwórstwa. 
 
 
 
 
Warsztaty prowadzili dr hab. prof. uczelni Jolanta Król oraz dr hab. prof. uczelni Witold Chabuz. Oficjalnie otwarcia dokonała Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanna Barłowska. Warsztaty rozpoczęto od części wykładowej, podczas której zaprezentowano 6 referatów, tj.:
•  Aspekty prawne w produkcji i sprzedaży produktów mlecznych na poziomie gospodarstwa (Mgr inż. Barbara Sałata – CDR w Brwinowie oddział w Radomiu), 
•  Warunki weterynaryjne w produkcji i sprzedaży produktów mlecznych na poziomie gospodarstwa (lek. wet. Marek Pawłowski – Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna),
•  Kultury starterowe do produkcji mleczarskiej (Mgr inż. Ewa Grzybowska – CSK Food Enrichment Poland Sp. z.o.o), 
•  Zasady znakowania produktów wytwarzanych w małych gospodarstwach (dr inż. Agnieszka Jarosińska – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie), 
•  Zasady rejestracji produktów tradycyjnych na szczeblu krajowym (mgr Rafał Serej – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego), 
  • Możliwości finansowania działań związanych z produkcją i sprzedażą produktów żywnościowych w małych gospodarstwach (mgr Krzysztof Szczepanik – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Lubelski). 

 

 
 
Po wykładach  rozpoczęły się warsztaty serowarskie prowadzone przez Pana Sylwestra Wańczyka (Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych), który zapoznał uczestników z podstawami serowarstwa oraz zaprezentował sposób wytwarzania różnych rodzajów serów.  Uczestnicy warsztatów brali czynny udział w poszczególnych etapach produkcji serów, typu Gouda i Feta. 
Drugi dzień warsztatów rozpoczął się od prezentacji nt. Zasad certyfikacji surowców i produktów od ras lokalnych, którą przedstawił prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB Balice) – kierownik projektu Biostrateg II. Po wykładzie odbyła się druga część warsztatów serowarskich, na których zaprezentowano i oceniono wyprodukowane poprzedniego dnia sery oraz poddano je degustacji. 
 
 
Dodatkową atrakcją dla uczestników było zwiedzanie gospodarstwa, w którym utrzymywane są rodzime rasy zwierząt. Uczestnicy mogli podziwiać hodowle: bydła białogrzbietego, koników polskich, owcy uhruskiej, owcy wrzosówki, kozy sandomierskiej oraz gęsi biłgorajskiej.