Nowi członkowie Zarządu LTN i Prezydium Wydziału II Nauk Biologicznych LTN

28 listopada miało miejsce Walne zebranie członków Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, na którym wybrano Zarząd Towarzystwa na kadencję 2019-2023, w skład którego weszli pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Miło nam poinformować, że ponowienie Wiceprezesem LTN został  prof. dr hab. Marian Budzyński z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, a na członka Zarządu – przedstawiciela członków korespondentów – wybrano dr hab. Waldemara Paszkiewicza z Katedry Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. 

Zgodnie ze statutem Towarzystwa 12 grudnia odbyły się wybory Prezydium Wydziału II Nauk Biologicznych LTN. Przewodniczącym tego Wydziału został prof. dr hab. Krzysztof Szkucik z Katedry Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Ponadto pracownicy naszego Uniwersytetu, którzy także weszli w skład Prezydium to: prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak z Zakładu Żywienia Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu jako Wiceprzewodnicząca oraz dr hab. Grzegorz Borsuk,  prof. uczelni z Zakładu Pszczelnictwa Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, który został Sekretarzem Wydziału.
 

Serdecznie gratulujemy!