Warsztaty promujące kierunek “Technologia żywności i żywienie człowieka”

11 grudnia 2019 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyły się warsztaty promujące kierunek  "Technologia żywności i żywienie człowieka", przygotowane dla uczniów Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu.

 


 

Zarówno wykłady, jak i część praktyczną zorganizowali wspólnie studenci, zrzeszeni w Wydziałowych Studenckich Kołach Naukowych, pod nadzorem opiekunów SKN: dr inż. Justyny Libery oraz dr inż. Anny Wirkijowskiej. Za część praktyczną — produkcję kiełbasy z jagnięciny — odpowiadali członkowie SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, a za wypiek chleba — członkowie SKN Technologów Żywności.

 

 

 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w części technologicznej, a finalnie wspólnie skonsumowali przygotowane własnoręcznie wyroby, oceniając ich jakość. Część teoretyczną — wykłady, dotyczące technologii mięsa i zbóż — wygłosiły studentki Marlena Żyśko oraz Paulina Łysakowska, natomiast multimedialny quiz, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, przygotowała studentka Dorota Sikora.