Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

10 grudnia 2019 r. przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwiedzili Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, aby wygłosić gościnne wykłady i zaprezentować ofertę edukacyjną Uczelni.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Przybyłych przedstawicieli Uczelni przywitał Dyrektor ZSBiO Stanisław Sitarz. W spotkaniu uczestniczyło sześć klas maturalnych a także jedna klasa druga. Warsztaty fizjologiczne o barwnikach roślinnych przeprowadziła dr inż. Katarzyna Rubinowska z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biologii Środowiskowej, która miała pomoc ambasadora UP w Lublinie – Pawła Więcława, studenta IV roku studiów I stopnia kierunku architektura krajobrazu. 

 

Dr inż. Marek Domin z Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Wydziału Inżynierii Produkcji przedstawił wykład pr. "Pompy ciepła – zasada działania", a doktorantki: mgr Joanna Wajs i mgr inż. Magdalena Stobiecka zaprezentowały wystąpienie pt. "Żywność ekologiczna – zdrowie czy moda?".

Ofertę edukacyjną oraz walory studiowania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przybliżył uczestnikom spotkania dr inż. Paweł Michalski z Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej. Dla uważnie słuchających prelekcji uczniów Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej przygotował także zestawy drobnych gadżetów opatrzonych logo Uczelni, które uczniowie mogli wygrać po odpowiedzeniu na pytania dotyczące informacji zawartych w wykładach.

 

 


 

 

Fot. Paweł Michalski / DKiWA