Warsztaty w języku angielskim dotyczące pisania tekstów naukowych i ich publikowania

Zapraszamy do udziału w warsztatach w języku angielskim dotyczących pisania tekstów naukowych i ich publikowania. Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania akademickiego. Warsztaty poprowadzą eksperci z doskonałym doświadczeniem w pisaniu i publikowaniu w czasopismach o wysokim Ipact Factor.

 

Podczas warsztatów zostaną przedstawione podstawy procesu pisania i publikowania artykułów naukowych oraz sposoby prawidłowego przygotowywania rysunków, wykresów i streszcezeń do publukacji.

 

[ PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ]

 

[ REJESTRACJA ]

 

 

Organizatorami warsztatów są prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr Shubiao Wu z Uniwersytet w Aarhus oraz dr hab. Gabriel Borowski, prof. PL z Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, oddział w Lublinie.