VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów I Hydrotechników, Instytut Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej , Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Geodezyjne Koło Naukowe ”Equator’’, Studenckie Koło Naukowe Leśników, Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Sanitarnej I Gospodarki Wodnej,

 

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne

Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie

 

Zapraszają Studentów, Doktorantów i Wszystkich Naukowców na
VI Konferencję Naukowo-Techniczną pt.

 

 Nowe Kierunki Badań W Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej

Pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka

JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Prof. dr hab. Inż. Włodzimierza Sady

  z udziałem gościa honorowego – Pani Olgi Tokarczuk

27-29 maja 2020 r.
Srebrna Góra

 

[ KOMUNIKAT 1 ]