Dr inż. Maciej Combrzyński w Programie Login Nauka

W programie Login Nauka z dnia 29.11.2019 r. wyemitowany został materiał dotyczący uczestnictwa młodych naukowców z UP w Lublinie w projekcie Lider, pod kierownictwem dr inż. Macieja Combrzyńskiego. 

 

materiał fimlowy TVP 3 LUBLIN, Program Login Nauka, 29.11.2019 r. (czas od 00:49)

 

 

 

                                                                                                                                              materiał TVP 3 LUBLIN