Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poszukuje osoby na stanowisko redaktora w wymiarze 1/2 etatu

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

poszukuje osoby na stanowisko redaktora w wymiarze 1/2 etatu

 

 

 

Najważniejsze zadania:

·  redagowanie i korekta tekstów,

·  korespondencja z autorami, także w języku angielskim,

·  wprowadzanie publikacji wraz z metadanymi na platformę internetową,

·  obsługa elektronicznego systemu redakcji czasopism.

 

Wymagania:

·  wykształcenie wyższe: filologia polska lub edytorstwo, lub humanistyka cyfrowa

·  doskonała znajomość zasad poprawnej polszczyzny,

·  minimum roczne doświadczenie w pracy redaktora,

·  dobra znajomość pakietu Microsoft Office,

·  dobra znajomość języka angielskiego,

·  dokładność i dociekliwość,

·  odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość,

·  umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

Mile widziane:

· kursy redagowania tekstów w PTWK,

· znajomość prawa autorskiego.

 

Wymagane dokumenty:

·  list motywacyjny,

·  szczegółowe CV uwzględniające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

·  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez UP w Lublinie do celów rekrutacji  zgodnie z przepisami RODO z dn. 27.04.2016 r. /data i podpis/”.

 

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wymienionych dokumentów w Sekretariacie  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, p. 261, w kopercie z dopiskiem „Oferta do Wydawnictwa” do  20 grudnia 2019 r., do godz. 14.00.