Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski zaproszony do współpracy z Ministerstwem ds. Wody w Senegalu

Miło nam poinformować, że Ministerstwo ds. Wody w Senegalu jest zainteresowane wdrażaniem technologii oczyszczania ścieków w systemach hydrofitowych opracowanych przy udziale prof. dr hab. Jóźwiakowskiego w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji. Projekt będzie realizowany do 2021 r.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski został taże zaproszony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP do udziału w warsztatach "Bezpieczeństwo wodne: główne wyzwanie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju polityki wodnej i zarządzania wodą w Senegalu", które odbędą się w dniach 19-20.12.2019 r. w Dakarze.

Podczas warsztatów prof. dr hab. Jóźwiakowski przedstawi prezentację pt. "Possibilities of application of hybrid constructed wetlands to highly effective wastewater treatment", w której opowie o możliwości zastosowania hybrydowych systemów hydrofitowych do wysoko efektywnego oczyszczania ścieków.

Do do udziału w warsztatach zaproszono także 2 innych naukowców z Polski: prof. Jean Diatta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Wiesława Ptacha ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.