Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych

7 grudnia 2019 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Podczas uroczystości 36 pracowników zostało wyróżnionych stopniem doktora habilitowanego. Posiadanie tytuły doktora habilitowanego uprawnia do samodzielnego nauczania w zakresie określonej dziedziny, promowania kandydatów do stopnia naukowego doktora oraz recenzowania rozpraw lub dorobków w ramach postępowań o nadanie stopni naukowych.

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:

Na Wydziale Agrobioinżynierii:

 1. dr hab. Małgorzata Anna Haliniarz
 2. dr hab. Edyta Małgorzata Paczos-Grzęda
 3. dr hab. Krzysztof Tomasz Różyło
 4. dr hab. Monika Skowrońska
 5. dr hab. Agata Justyna Święciło  
 6. dr hab. Przemysław Artur Tkaczyk

 

  
Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej:

 1. dr hab. Mariola Katarzyna Bochniarz
 2. dr hab. Marta Ewa Dec
 3. dr hab. Łukasz Sebastian Jarosz
 4. dr hab. Sylwester Stefan Kowalik
 5. dr hab. Piotr Tadeusz Listos
 6. dr hab. Beata Izabela Łebkowska-Wieruszewska
 7. dr hab. Agnieszka Marek
 8. dr hab. Siemowit Muszyński
 9. dr hab. Waldemar Paszkiewicz
 10. dr hab. Andrzej Wojciech Puchalski
 11. dr hab. Renata Pyz-Łukasik
 12. dr hab. Aleksandra Maria Sobczyńska-Rak
 13. dr hab. Dagmara Anna Stępień-Pyśniak
 14. dr hab. Tomasz Jan Szponder
 15. dr hab. Anna Iwona Śmiech
 16. dr hab. Marta Maria Wójcik

     
Na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

 1. dr hab. Piotr Andrzej Czyżowski
 2. dr hab. Michał Pluta

  
Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

 1. dr hab. Wojciech Łukasz Durlak
 2. dr hab. Magdalena Kapłan
 3. dr hab. Katarzyna Kmieć
 4. dr hab. Grażyna Jolanta Zawiślak

 

Na Wydziale Inżynierii Produkcji:

 1. dr hab. Andrzej Marian Bochniak
 2. dr hab. Andrzej Tomasz Krzykowski
 3. dr hab. Joanna Piepiórka-Stepuk
 4. dr hab. Agnieszka Starek
 5. dr hab. Grzegorz Zaguła                     

      
Na Wydziale Nauk O Żywności i Biotechnologii:

 1. dr hab. Monika Kędzierska-Matysek
 2. dr hab. Monika Renata Kordowska-Wiater
 3. dr hab. Mariola Samsonowicz

 

Drugą część uroczystości stanowiły promocje doktorskie. Stopień naukowy doktora uzyskało 38 młodych naukowców.

Po odczytaniu roty ślubowania w języku łacińskim, każdy z doktorów złożył ślubowanie na berło rektorskie wypowiadając słowa „Spondeo ac Polliceor” (przyrzekam i obiecuję).

 

Promocje doktorów prowadzili dziekani wydziałów wraz z promotorami.

Wydział Agrobioinżynierii:

 1. dr Stanisław Franczak
 2. dr Piotr Paweł Jakubowicz
 3. dr Monika Karsznia
 4. dr Katarzyna Luchowska
 5. Aneta Patrycja Bobryk-Mamcarz
 6. dr Aleksandra Mirosława Nucia
 7. dr Krzysztof Łukasz Szubart
 8. dr Aleksandra Wieremczuk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. dr Natalia Burmańczuk
 2. dr Barbara Furmaga
 3. dr Dagmara Anna Gadomska
 4. dr Paweł Lucjan Łyp
 5. dr Anna Malinowska
 6. dr Karol Rycerz
 7. dr Anna Aleksandra Wdowiak

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

 1. dr Lucyna Kibała
 2. dr Martyna Ewa Kiesz
 3. dr Kinga Waleria Kropiwiec-Domańska
 4. dr Paulina Elżbieta Nazar
 5. dr Anna Maria Wójcik-Saganek
 6. dr Agnieszka Wawryniuk
 7. dr Agnieszka Cecylia Ziemiańska

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

 1. dr Sebastian Marek Antoń
 2. dr Piotr Kowalik
 3. dr Wojciech Jerzy Marecki
 4. dr Dagmara Anna Sadowska

 

 

Wydział Inżynierii Produkcji:

 1. dr Małgorzata Budzeń
 2. dr Marta Jolanta Kozak-Kalita
 3. dr Krzysztof Przemysław Kowalik
 4. dr Marta Krajewska
 5. dr Anita Ewa Kwaśniewska
 6. dr Piotr Sławomir Nakonieczny
 7. dr Aneta Pytka-Woszczyło
 8. dr Emilia Agnieszka Senetra

Wydział Nauk O Żywności i Biotechnologii:

 1. dr Paulina Kęska
 2. dr Elwira Komoń-Janczara
 3. dr Izabela Podgórska-Kryszczuk
 4. dr Monika Wójcik

 

Wszystkim uhonorowanym tytułami naukowymi serdecznie gratulujemy!
 

Relacja na portalu lubelski.pl, 7 grudnia 2019 r.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA