Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023

5 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, wręczył powołania członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uprzejmie informujemy, że wśród członków PKA na kadencję 2020-2023 znalazła się prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak z Zakładu Żywienia Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Kolejna czteroletnia kadencja PKA rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

 

 

Serdecznie gratulujemy!