Listy gratulacyjne dla najlepszych studentów – zaproszenie

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk

zaprasza na

uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych
najlepszym studentom w roku akademickim 2018/2019,

która odbędzie się 12 grudnia 2019 r.
w sali 101 AGRO II o godzinie 12:00

 

Listy gratulacyjne wręczane są studentom, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali pierwsze miejsce pod względem wyników w nauce potwierdzone średnią ocen.