Forum Inżynierów Przyszłości

Zapraszamy do udziału w Forum Inżynierów Przyszłości, które będzie miejscem do rozmowy o przyszłości absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy i sytuacji w uczelniach, kształcących przyszłą wykwalifikowaną kadrę. 
 

Konferencja odbędzie się w dniach od 12 do 15 marca 2020 r. we Wrocałwiu. Zapisy na stronie fip.not.pl

Wystąpienia zaproszonych gości, warsztaty, szkolenia i panele dyskusyjne, które odbędą się w trakcie konferencji, poruszać będą następujące tematy:
 

  •   przemysł 4.0
  •   przedsiębiorczość
  •   działalność studencka i społeczna
  •   rozwój osobisty

 

W imieniu organizatorów
Kamil Nawirski
Przewodniczący komisji ds. Młodej Kadry Technicznej NOT Wrocław