Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki

Serdecznie zapraszamy
uczniów klas maturalnych wraz z wychowawcami do udziału

w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki,
która odbędzie się w 14.02.2020 r.

w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

przy ul. Głębokiej 28, na Wydziale Inżynierii Produkcji

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 

 

 

Osoba do kontaktu:
dr inż. Magdalena Gizińska-Górna
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
tel. 81-524-81-23
e-mail:

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 31.01.2020 r. za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

[ Szczególy w zaproszeniu ]