Prof. Teresa Fortuna Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wręczenie dyplomów ukończenia studiów na WNoŻiB

30 listopada 2019 roku w Centrum Kongresowym UP w Lublinie miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Teresie Fortunie połączona z wręczeniem dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Uroczystości przewodniczyli JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, prof. dr hab. Izabella Jackowska.

W trakcie wydarzenia godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii żywności, otrzymała prof. dr hab. Teresa Fortuna.

 

Główny obszar zainteresowań naukowych Profesor T. Fortuny związany jest z badaniem właściwości skrobi różnego pochodzenia botanicznego, pozyskiwania jej nowych form poprzez modyfikacje metodami fizycznymi, chemicznymi i enzymatycznymi, badanie interakcji z innymi składnikami  oraz reologia i sensoryka środków spożywczych. Prof. dr hab. T. Fortuna odbyła liczne staże naukowe i szkoleniowe w różnych ośrodkach naukowych we Francji. Uczestniczyła w realizacji 18 projektów badawczych, a w dwunastu z nich była kierownikiem. Była promotorem 11 prac doktorskich, 5 osób w kierowanej przez Nią jednostce uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz 1 tytuł profesora. Była także opiekunem  89 prac magisterskich i 49 inżynierskich. Jest autorem recenzji 16 wniosków o tytuł naukowy profesora, 17 o stopień naukowy doktora habilitowanego, 24 prac doktorskich i wielu prac magisterskich i inżynierskich. Zrecenzowała również kilkanaście wniosków o projekty badawcze i kilkadziesiąt artykułów naukowych. Dorobek publikacyjny prof. Fortuny obejmuje ponad 400 pozycji w tym 162 oryginalne prace twórcze, 21 rozdziałów w monografiach, 5 skryptów, 1 patent, 19 artykułów przeglądowych, 195 komunikatów na konferencjach naukowych.

Po odczytaniu treści dyplomu przez prof. dr hab. Izabellę Jackowską, JM Rektor nadał prof. dr hab. Teresie Fortunie godność Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Po odebraniu licznych gratulacji prof. dr hab. Fortuna wygłosiła wykład pt. „Skrobie modyfikowane jako dodatki do żywności”.

 

 

W drugiej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. W tym roku Wydział może poszczycić się 419 absolwentami.

 

 

Oprócz dyplomów ukończenia studiów wręczone zostały także dyplomy wyróżniającego się absolwenta oraz Honorowa Odznaka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przyznana przez JM Rektora.

 


 

Studenci odebrali ufundowane przez Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halinę Buczkowską nagrody książkowe, natomiast Dziekan Wydziału prof. dr hab. Izabella Jackowska wręczyła nagrody za dobre wyniki w nauce.

 


 

Uroczystość zakończyła się występem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie "Jawor".

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA

 

Relacja na portalu lubelski.pl